Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

VÉGÖSSZEG KEDVEZMÉNY regisztráció esetén
További információért KATT IDE <<<

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Az online Rudi Online Shop - adalékmentesen weboldalon keresztül történő megrendelés leadásával Ön az Varga Rudolf E.V., továbbiakban a Szolgáltató Vásárlójává válik.

Megrendelése a távol lévő felek között megkötött, kötelező érvényű szerződésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár.

A megrendelés elküldésével egyidejűleg, a Megrendelő automatikusan elfogadja az ebben a dokumentumban szereplő Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben nem magyarországi illetőségű, kérjük, tanulmányozza át az Önre vonatkozó, ide illő helyi jogszabályokat.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat!

Az Eladó (Szolgáltató):

Varga Rudolf E.V.

Székhely: 1107 Budapest, Gém utca 4. B.lph. 4.em. 4.

Adószám: 59434850-1-42

Telefon: +3620 344 6666

E-mail: rendeles@rudi-shop.hu

Weboldal címe:

www.rudi-shop.hu

A Vevő:

A Rudi Online Shop - adalékmentesen felületén regisztrált és megrendelést leadó bármely – jogaiban nem korlátozott – természetes vagy jogi személy.

A szerződés tárgya:

Az Varga Rudolf E.V. . tulajdona a www.rudi-shop.hu néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi termék, vagy szolgáltatás. Ezek tulajdonságai, jellemzői a hozzájuk tartozó konkrét oldalon találhatóak meg.

Vételár, fizetési feltételek

A cikkek mellett feltüntetett árak az adott árucikk vagy szolgáltatás bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a szállítási költséget.

A vételárhoz a szolgáltatás helye (más ország) vagy más hatályos törvények szerint esetlegesen egyéb adó (vám, stb.) adódhat hozzá.

Fizetés

A vételár kiegyenlítése a vásárló által a www.rudi-shop.hu felületén kiválasztott formában történik.

Átvételkor készpénz:

A megrendelés feldolgozása után minden esetben küldünk egy visszaigazoló e-mailt, a Vásárló által “Kosárba” helyezett termékekről, fizetendő összegről, esetleges szállítási díjról.
A vásárolt termékről kiállított számlát a csomagban helyezzük el, és átvételkor készpénzben egyenlíti ki a vásárló a számla végösszegét.

Átvételkor bankkártya:

A megrendelés feldolgozása után minden esetben küldünk egy visszaigazoló e-mailt, melyben az Vásárló által “Kosárba” helyezett termékek találhatóak meg, fizetendő összeg, esetleges szállítási díj. 
A vásárolt termékről kiállított számlát a csomagban helyezzük el, és átvételkor bankkártya segítségével a futárnál lévő bankkártyaterminál segítségével egyenlíti ki a vásárló a számla végösszegét.

Barion azonnali online fizetés:

A megrendelés feldolgozása után minden esetben küldünk egy visszaigazoló e-mailt, melyben az Vásárló által “Kosárba” helyezett termékek találhatóak meg, fizetendő összeg, esetleges szállítási díj.
A vásárolt terméket a rendelés leadása során azonnali, online fizetéssel egyelíti ki a vásárló, a vásárolt termékről kiállított szállítólevelet a csomagban helyezzük el. Rendelés átvelelét követően lezárjuk a rendelést, ekkora e-számla formájában érkezik a vásárló emailcímére a e-számla.
Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Teljesítési feltételek, határidő, garancia

Rendelés menete:

A megrendelni kívánt termékeket a termékinformációs oldalon található „Kosárba” feliratú gombbal, a darabszámot megjelölve tegye a kosárba. Ekkor a rendszer felkínálja a „Vásárlás folytatása”, vagy a „Kosár megtekintése” lehetőséget. A „Pénztár” gombra kattintva megjelenik az űrlap, amit mindenképpen ki kell tölteni, hogy a megadott adatok alapján ki tudjuk állítani a számlát, és át tudjuk adni a rendelést. Vagy ha már regisztrált partner, akkor be tud jelentkezni ezen az oldalon. Az űrlap alján olvassa el, majd pipálja ki az „Általános Szolgáltatási Feltételek” jelölő négyzetet, ezzel tudomásul véve a feltételeket. A következő megjelenő oldalon tudja véglegesíteni a rendelését és szintén itt van lehetőség nekünk üzenni a „Megjegyzések” mezőbe írva.
Rendelések kiszálítását 1 munkanapos határidővel tudjuk vállalni, illetve a vásárló által megadott napon, és időintervallumban érkezünk a rendeléssel.

Nem tudunk felelősséget vállalni a hibásan, vagy hiányosan kitöltött szállítási cím és egyéb adatok elégtelenségéből adódó szállítási késedelemért.

Szállítás

A rendeléseket minden esetben saját futárral kézbesítjük.

 1. Regisztráció nélkül vásárlók:
  - Rendelési minimum 10 000 HUF
  - 1500 HUF szállítási díj
  - 15 000 HUF felett díjmentes kiszállítás
  - Végösszeg kedvezmény nincsen

 2. Regisztrált vásárlók | BUDAPEST
  - Rendelési minimum NINCS
  - 1500 HUF a szállítási díj
  - 12 000 HUF felett díjmentes kiszállítás
  - 15 000 HUF felett 5% végösszeg kedvezmény
  - 20 000 HUF felett 10% végösszeg kedvezmény

 3. Regisztrált vásárlók | KISVÁROS - LISTA <<<
  - Rendelési minimum 10 000 HUF
  - 1500 HUF szállítási díj
  - 15 000 HUF felett díjmentes kiszállítás
  - 18 000 HUF felett 5% végösszeg kedvezmény
  - 22 000 HUF felett 10% végösszeg kedvezmény

Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Termékekkel kapcsolatos reklamáció bejelentésére az adott termékeket tartalmazó rendelés átvételét követő 14 napon belül van lehetőség.

A Felhasználó és a Varga Rudolf egyéni vállalkozóval szemben jelen ÁSZF és az annak alapján kötött fogyasztói szerződés megsértésével kapcsolatban fogyasztói panasszal élhet, amelyet szóban vagy írásban terjeszthet elő Varga Rudolf egyéni vállalkozó részére a Varga Rudolf egyéni vállalkozó elérhetőségei egyikén azzal, hogy a névtelen, a Felhasználó, mint bejelentő azonosítására nem alkalmas bejelentés érvénytelen:

A szóbeli panaszt a Varga Rudolf egyéni vállalkozó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Varga Rudolf egyéni vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt Varga Rudolf egyéni vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Varga Rudolf egyéni vállalkozó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Kifli.hu Shop Kft.  köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Varga Rudolf egyéni vállalkozó nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Ha a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére,

 1. panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben az Igénylő vagy a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
 2. békéltető testület: a jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat Varga Rudolf egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez. A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Felhasználó Varga Rudolf egyéni vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Elállási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek (1107 Budapest, Gém utca 4. C.ép. B.lph. 4em. 44a. vagy rendeles@rudi-shop.hu) valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai: Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit  Varga Rudolf egyéni vállalkozó viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a Varga Rudolf egyéni vállalkozó ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Varga Rudolf egyéni vállalkozó, 1107 Budapest, Gém utca 4. C.ép. B.lph. 4em. 44a.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

Varga Rudolf egyéni vállalkozó elérhetőségei

 • Weboldal címe: www.rudi-shop.hu
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: rendeles@rudi-shop.hu
 • Ügyfélszolgálat ingyenes telefonszáma: +3620 344 6666
 • Ügyfélszolgálat levelezési címe: 1107 Budapest, Gém utca 4. C.ép. B.lph. 4em. 44a.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől - Vasárnapig: 06:00-23:00
 • Munkaszüneti napokon a rudi-shop.hu nem nyújt szolgáltatást és az ügyfélszolgálat sem elérhető. 

Garancia:

Az általunk forgalmazott termékcsaládokra a termékeken megjelölt szavatossági ideig vállalunk cseregaranciát. Helytelenül tárolt termékek megromlásáért felelősséget nem vállalunk, ez esetben a cseregarancia nem érvényes.

A szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy jelen ÁSZF-t bármikor megváltoztassa. Köteles azonban a változtatást közzétenni honlapján.

Bármely esetleges jogvita esetére felek – hatáskőrtől függően – kikötik a Fővárosi Bíróság, vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

Az Varga Rudolf E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) a www.rudi-shop.hu weboldal működtetése során a honlapjára látogatók, ott regisztrálók és megrendelést leadók (továbbiakban együttesen: Érintettek) adatait kezeli.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésénél követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek joggyakorlási módjáról és lehetőségeiről.

Érintett a honlap használatával, regisztrációjával, illetve megrendelésének elküldésével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 Az adatkezelés célja:

Szolgáltató az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek kézbesítése, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása ­– hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – csakis az Érintett előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

 Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, azaz a szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki a szóban forgó e-mail címet regisztrálta.

Szolgáltató (adatkezelő) megnevezése:

Cég neve: Varga Rudolf egyéni vállalkozó
Székhely: 1107 Budapest, Gém utca 4. C.ép. B.lph. 4em. 44ajtó.
Adószám: 59434850-1-42
Nyilvántartási szám: 57467586
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
E-mail cím: rendeles@rudi-shop.hu
Telefonszám: +3620 344 6666

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelésre a megrendelés teljesítéséig kerül sor. A regisztráció törlését az Érintett bármikor kérheti a törlési kérelem elküldésével. A törlés az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített módon, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül történik meg.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található Leiratkozás gombra kattintva, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájáról emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre:

Regisztrációs adatok: a szolgáltatások igénybevételéhez, így különösen a honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy regisztrációs űrlapot kell kitölteniük, melynek során a megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatokat kell kötelezően megadnia:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca név
 • Házszám
 • Ország
 • Telefonszám, amelyen a kézbesítő cég, vagy hivatal szükség esetén elérheti

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A honlap html kódja ezekről a külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k: Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Szolgáltató használhat átmeneti (session) vagy állandó (persistent) cookie-t. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Szolgáltató honlapján a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatók számára később, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, remarketing hirdetéseket jeleníthessünk meg. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megcímkézéséhez. Érintettek letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét, és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.Error: The domain ALLIN-ONLINE.HU is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 415a0f25-a398-49e1-b848-ce0076f87170. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

Hírlevél:Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét, valamint teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató belső munkatársai illetve a rendelést végrehajtó (csomagoló és kiszállító) személyek jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, külső beszállító, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Könyvelés: Countplus Kft.
Tárhely szolgáltató: Unas online Kft.
Webmester: Varga Rudolf egyéni vállalkozó
Bankkártyás fizetés: PayLike, Barion

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Érintett jogai adatainak törlését, helyesbítését illetően: Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Érintett tiltakozása személyes adatainak kezelése ellen:Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a Szolgáltató adatainál feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja, vagy nem megfelelő kezelés esetén az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ), vagy érvényesítheti jogait a Bíróság előtt is.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása:

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Hírlevél:

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. Erre az Érintettnek a regisztrációval nélkül is van lehetősége. Mivel a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, ezért az adatok megadása a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásra is vonatkozik.  A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a személyes regisztrációjának megszüntetésével (törlésével). Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található Leiratkozás linkre kattintva. Ebben az esetben Szolgáltató minden, a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Adatbiztonság:

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.